• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  953
  روز و زمان انجام آزمایش
  روزانه - عصر
  مدت زمان انجام آزمایش
  72 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  4 روزه
  مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
  "پس از گزارش جواب ، 6 ماه"
  نوع نمونه
  "سرم ، مایع نخاع ، خون تام حاوی EDTA ، بافت ، ادرار ، نمونه تنفسی ، پلاسما EDTA ، نمونه پوستی ، ضای
  حجم نمونه
  "بافت 10 میلی متر ، سایر نمونه ها 2 میلی لیتر"
  کمترین حجم نمونه
  "بافت 5 میلی متر ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر"
  نگهداری نمونه
  "بافت : 3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚ ، سایر نمونه ها : 8 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚ "
  حمل و نقل نمونه
  "بافت : در 20- c˚، سایر نمونه ‌ها در8 -2 c˚ "
  نیازهای همراه نمونه
  نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  "حجم کم ، همولیز ، استفاده از فرمالین ، لخته ، بجز بافت شرایط منجمد برای سایر نمونه ها ، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله ای "
  نام روش اندازه گیری
  PCR