• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  932
  روز و زمان انجام آزمایش
  دوشنبه و پنجشنبه - عصر
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  48 ساعته
  نوع نمونه
  خون تام حاوی هپارینه یا خون دفیبرینه و سرم
  حجم نمونه
  "سرم 2 میلی لیتر ، نمونه خون 20 میلی لیتر "
  کمترین حجم نمونه
  "سرم 1 میلی لیتر ، نمونه خون 10 میلی لیتر"
  نگهداری نمونه
  12 ساعت در دمای 8 -2 c˚
  حمل و نقل نمونه
  در 8 -2 c˚
  نیازهای همراه نمونه
  نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
  راهنمای جمع آوری نمونه
  سرم از فرد گیرنده ( بیمار ) و خون تام حاوی هپارین از فرد دهنده ارسال گردد.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  "حجم کم ، همولیز ، لخته ، ضد انعقاد نامناسب"
  نام روش اندازه گیری
  Cytotoxicity