• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  1023
  روز و زمان انجام آزمایش
  دو بار در هفته - صبح
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  4 روزه
  مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
  "پس از گزارش جواب ، 7 روز "
  نوع نمونه
  سرم
  حجم نمونه
  1 میلی لیتر
  کمترین حجم نمونه
  0.5 میلی لیتر
  نگهداری نمونه
  "2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚"
  حمل و نقل نمونه
  در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
  نیازهای همراه نمونه
  نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  حجم کم
  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  4-3 ساعت پس از بیدار شدن از خواب نمونه گیری شود . 2 روز قبل از انجام آزمایش از فعالیت جنسی واسترس ومصرف داروهای استروژن وانسولین THR اجتناب گردد.
  نام روش اندازه گیری
  CLIA