• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  1521
  روز و زمان انجام آزمایش
  روزهای فرد - عصر
  مدت زمان انجام آزمایش
  24 ساعته
  حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
  72 ساعته
  مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
  "پس از گزارش جواب ، 14 روز "
  نوع نمونه
  "خون تام ، مایعات بدن ، ادرار رندوم یا 24 ساعته"
  حجم نمونه
  "ادرار 100 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 10 میلی لیتر "
  کمترین حجم نمونه
  "ادرار 50 میلی لیتر ، سایر نمونه ها 5 میلی لیتر"
  نگهداری نمونه
  "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚ "
  حمل و نقل نمونه
  در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
  نیازهای همراه نمونه
  نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. تکمیل پرسشنامه سم شناسی
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  نام روش اندازه گیری
  TLC