• هورمون

  بخش هورمون و ایمونولوژی مجهز به دستگاههای تمام انوماتیک Liaison,Cobas E411, Alegria, Vidas,C.L Berthold, Elisa
 • هماتولوژی

  بخش هماتولوژی مجهز به سل کانترهای تمام اتوماتیک: Mindray BC-6800 , Nihon Kohden,Electrophoresis Genio-S
 • بیوشیمی

  بخش بیوشیمی مجهز به اتوآنالایزرهای تمام روباتیک: Mindray BS380, Mindray BS200,Nycocard,Nephstar
 • پاتولوژی

  بخش پاتولوژی شامل تجهیزات Surgical Pathology میکروتوم،تیشوپروسسوردیجیتالی،تیشوفلوت،کولدپلیت و...
 • 9

 • کد آزمایش
  1184
  روز و زمان انجام آزمایش
  روزانه - صبح و عصر
  مدت زمان انجام آزمایش
  5 روزه
  مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
  "پس از گزارش جواب ، 7 روز "
  نوع نمونه
  مدفوع
  حجم نمونه
  2 گرم
  کمترین حجم نمونه
  1 گرم
  نگهداری نمونه
  "بدون نگهدارنده 2 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ ، همراه نگهدارنده 2 روز در8 -2 c˚ یا 15 تا 25 c˚ "
  حمل و نقل نمونه
  با ماده نگهدارنده در15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚
  راهنمای جمع آوری نمونه
  محیط نگهدارنده : Carry blair استفاده گردد.
  اطلاعات لازم از بیمار
  سن بیمار
  معیار رد نمونه
  "منجمد ، نمونه حاوی ادرار یا باریم و.."
  آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
  7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
  نام روش اندازه گیری
  Aerobic